Contact

Helpdesk Ondernemingsdossier

Neem contact op met de helpdesk Ondernemingsdossier voor vragen over mijnondernemingsdossier.nl.

Algemene informatie

Voor algemene informatie over het Ondernemingsdossier kunt u contact opnemen met Annemieke van Veen van het programmabureau Ondernemingsdossier: annemieke.veen@ondernemingsdossier.nl.

Het Ondernemingsdossier is een initiatief en samenwerkingsverband van VNO-NCW en MKB Nederland, Inspectieraad, VNG, Regiegroep Regeldruk, Antwoord voor Bedrijven, brancheorganisaties van de Horeca, Rubber- en Kunststofindustrie en de Recreatiesector en het ministerie van Economische Zaken.