Fles en Mes Catering Events en gemeente Dordrecht

Dordrecht is als één van de eerste gemeenten in Nederland gestart met de invoering van het Ondernemingsdossier. Wethouder Economische Zaken in gesprek met een horecaondernemer die vanaf het prille begin bij het Ondernemingsdossier betrokken is.

Wethouder Mos: “Wij vinden het als college belangrijk om het ondernemingsklimaat zo gunstig mogelijk te maken en waar mogelijk de administratieve lasten te verminderen. Het Ondernemingsdossier leent zich daar bij uitstek voor. Een klacht van ondernemers is vaak dat ze overdag druk zijn en dat ze een aantal zaken willen afhandelen wanneer het hun uitkomt. Nouwen, eigenaar van Fles en Mes Catering Events: “Het invoeren van gegevens kost me net zoveel werk als één keer een vergunning aanvragen en daarna hoef ik niet meer zo heel veel te doen. Dat zie ik ook als echt hét grote pluspunt van het hele systeem.”

“ik krijg nu automatisch reminders. Het systeem geeft aan dat ik bepaalde taken moet volbrengen om een dossier af te ronden.”
Alexander Nouwen

Stokje achter de deur “Ik krijg nu automatisch reminders”, gaat Nouwen verder. “Het systeem geeft aan dat ik bepaalde taken moet volbrengen om een dossier af te ronden. Ik vind het heel prettig dat ik nu een stokje achter de deur heb.” Ook Mos vindt het fijn dat ondernemers reminders krijgen. “Als gemeente krijg je anders pas te laat een signaal dat aan een aantal voorwaarden niet is voldaan. Doordat je stapsgewijs bij de les gehouden wordt voorkom je dat je in een situatie komt dat er ineens nog heel veel moet gebeuren om een vergunning te kunnen verlenen.”

Vertrouwen en verantwoordelijkheid “Als we een vergunning verlenen, gaan we ervan uit dat de ondernemer zich aan de regels houdt, tenzij er aanleiding is om anders te denken. Ik vind ook dat je de ondernemer niet onnodig lastig moet vallen. Je stelt als overheid een aantal regels die gelden voor alle ondernemers en die moeten er ook allemaal aan gehouden worden. Daar zit een bepaald spanningsveld tussen vertrouwen en verantwoordelijkheid.”

Terug