Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en Koninklijke Horeca Nederland werken al langer op meerdere gebieden samen. Dus toen vanuit de horeca het initiatief werd genomen voor Horeca Digitaal, de voorloper van het Ondernemingsdossier, deed de NVWA ook daar graag aan mee. Programmamanager Jan van Kooij zat met vertegenwoordigers van de brancheorganisatie in de stuurgroep van het project. Volgens hem biedt het Ondernemingsdossier zowel ondernemers als overheden veel:

“Als dit goed wordt ingevuld, geeft het ons veel meer zicht op de activiteiten van een onderneming. Daardoor kunnen we ook veel preciezer bepalen waar toezicht op locatie nodig is. Bijvoorbeeld: we kunnen dan in één oogopslag zien waar wel en niet gerookt mag worden en daar onze inspecties op afstemmen. Bovendien kun je ondernemingen veel makkelijker aan de hand van hun nalevingshistorie categoriseren. Zijn er eerder dingen gesignaleerd die niet kloppen, dan kan dat reden zijn om strakker toezicht te gaan houden. Een geautomatiseerd systeem kan daar enorm bij helpen.”

Dat er op die manier dus gerichter geïnspecteerd kan worden, is volgens van Kooij ook prettiger voor de ondernemers zelf. Het scheelt tijd en voorkomt irritatie. Maar dat is niet de enige winst voor de horecabedrijven: “Als ze maar één keer hun gegevens hoeven aan te leveren, dan is dat echt een grote vooruitgang. Alle reden dus om met het Ondernemingsdossier op een nieuwe manier te gaan samenwerken tussen ondernemingen en overheden. Koninklijke Horeca Nederland is nu aan zet om de aanpak verder uit te werken.”

Terug