Doorontwikkeling Ondernemingsdossier

Van Ondernemingsdossier naar MijnOverheid voor Ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken heeft afgelopen jaren in afstemming met het bedrijfsleven diverse voorzieningen ontwikkeld om de digitale dienstverlening voor ondernemers flink te verbeteren. Zo is er naast het Ondernemingsdossier het informatieplatform ‘Ondernemersplein’ en zijn er digitale regelhulpen die inzicht en overzicht geven in wet- en regelgeving.

De digitale wereld verandert snel en dat betekent dat deze voorzieningen vragen om doorontwikkelingen zodat ze niet alleen toekomstbestendig zijn, maar ook blijven aansluiten op de snel veranderende wensen en behoeften van ondernemers. Voor de ondernemer is het bovendien belangrijk dat hij door de bomen het bos blijft zien voor het slim en efficiënt zakendoen met de overheid.

Inzicht, overzicht en interactie

In het Algemeen Overleg (AO) Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 30 september 2015 heeft minister Kamp daarom aangegeven dat het Ondernemingsdossier doorontwikkeld wordt naar één digitale landingsplaats die bedrijven helpt zaken te doen met de overheid. Met een duidelijke afzender: MijnOverheid voor Ondernemers. Eén plek voor de ondernemer waar hij inzicht, overzicht en interactie heeft in het zaken doen met de overheid. Bij deze doorontwikkeling wordt gekeken naar de gewenste samenhang tussen de verschillende voorzieningen voor ondernemers, zoals het Ondernemersplein, het Ondernemingsdossier en de Berichtenbox Bedrijven.

Planning

MijnOverheid voor Ondernemers is nog in ontwikkeling. Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt, samen met de Kamer van Koophandel en Logius, welke functionaliteiten er in MijnOverheid voor Ondernemers zouden moeten komen. Dat wordt gedaan op basis van wensen van ondernemers, medeoverheden en de technische mogelijkheden.

In de najaarsrapportage 2016 is de Tweede Kamer geinformeerd over de uitkomsten en is een beeld geschetst van de doorontwikkeling. De verwachting is dat de basisversie begin 2018 gereed zal zijn.