Hoe werkt het Ondernemingsdossier?

Samenwerkingsafspraken

Brancheorganisaties, hun leden en overheden spreken met elkaar af hoe zij informatie willen uitwisselen en leggen dat vast in samenwerkingsovereenkomsten. Zo worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt welke documenten in het Ondernemingsdossier worden geplaatst, welke bevoegdheden de geautoriseerde vergunningverlener of toezichthouder heeft om bedrijfsgegevens in te zien, en hoe vaak er op locatie zal worden geïnspecteerd.

De ondernemer legt vervolgens relevante bedrijfsgegevens eenmalig in zijn Ondernemingsdossier vast en houdt deze actueel. Hij kan hierdoor relevante informatie over regels voor zijn bedrijf achterhalen en vastleggen in zijn Ondernemingsdossier. Moet een vergunning worden aangevraagd of een maatregel worden getroffen, dan wordt dat binnen het Ondernemingsdossier gesignaleerd. Hiermee kan hij direct aan de slag, door acties te plannen en bewaken en de uitkomsten in het dossier vast te leggen. De ondernemer machtigt vervolgens verschillende overheden zoals toezichthouders deze gegevens in te zien. Zo beschikken deze toezichthouders steeds over actuele nalevinginformatie en kan er efficiënter op locatie geïnspecteerd worden.

Doorontwikkeling Ondernemingsdossier

Het Ondernemingsdossier wordt doorontwikkeld naar MijnOverheid voor Ondernemers. De verwachting is dat de basisversie begin 2018 gereed zal zijn. De bouwstenen, functionaliteiten en ervaringen met het Ondernemingsdossier worden meegenomen bij de ontwikkeling van Mijnoverheid voor Ondernemers.