Wat is het Ondernemingsdossier?

Regeldrukvermindering en vereenvoudiging toezicht

Met het Ondernemingsdossier kunnen ondernemers slim voldoen aan wetten en regels. Daarmee besparen ondernemers en overheden tijd, geld en onnodige irritatie. Ondernemers hebben te maken met een groot aantal regels, toezichthouders en bijbehorende inspectiemomenten. Het Ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat om bepaalde informatie uit de bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meerdere keren beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners. De ondernemer bepaalt zelf welke overheden toegang hebben tot zijn Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier is dan ook van de ondernemer.

Geautoriseerde toezichthouders kunnen actuele gegevens raadplegen en zijn dus beter geïnformeerd over de situatie. Zo kunnen op afstand controles worden uitgevoerd en risico-inschattingen worden gemaakt, zodat gericht toezicht op locatie bij de bedrijven met het hoogste risico mogelijk is.

Doorontwikkeling naar MijnOverheid voor Ondernemers

Het Ondernemingsdossier wordt momenteel doorontwikkeld naar MijnOverheid voor Ondernemers.  Zo kan beter ingespeeld worden op de snel veranderende wensen en behoeften van ondernemers en uitvoeringsorganisaties. Bovendien wordt hiermee ook meer samenhang gebracht in de verschillende digitale voorzieningen die ontwikkeld zijn voor ondernemers. De verwachting is dat begin 2018 de basisversie van MijnOverheid voor Ondernemers gereed zal zijn.