Als onderneming

 

In 2017 wordt het Ondernemingsdossier doorontwikkeld naar MijnOverheid voor Ondernemers: één digitale omgeving voor zaken doen met de overheid.

De afgelopen jaren zijn, naast het Ondernemingsdossier, diverse digitale voorzieningen ontwikkeld om regeldruk te verminderen en dienstverlening aan het bedrijfsleven te verbeteren. Hiermee zijn zeer waardevolle ervaringen opgedaan. Omdat ondernemers aangeven het prettiger te vinden om deze voorzieningen op één plek te kunnen vinden, wordt nu gewerkt aan MijnOverheid voor Ondernemers: één digitale omgeving voor inzicht, overzicht en interactie met de overheid.

Met MijnOverheid voor Ondernemers kan beter ingespeeld worden op de snel veranderende wensen en behoeften van ondernemers en overheden. Ook komt hiermee meer samenhang tussen de verschillende voorzieningen zoals de Berichtenbox Bedrijven, Ondernemersplein en het Ondernemingsdossier. Meer informatie vindt u op MijnOverheid voor Ondernemers.

Daarnaast zijn vanuit het Ondernemingsdossier succesvolle regelhulpen ontwikkeld, die op diverse sites zijn terug te vinden en een plek binnen MijnOverheid voor Ondernemers zullen krijgen.

Als gevolg hiervan wordt het Ondernemingsdossier per 7 augustus 2017 beëindigd.