Als overheidsinstelling

Van Ondernemingsdossier naar MijnOverheid voor Ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken heeft afgelopen jaren in afstemming met het bedrijfsleven diverse functionaliteiten ontwikkeld om de digitale dienstverlening voor ondernemers te verbeteren. Zo is er naast het Ondernemingsdossier voor het doen van transacties met overheden ook het informatieplatform Ondernemersplein’, de Berichtenbox Bedrijven voor veilig berichtenverkeer en digitale regelhulpen die inzicht en overzicht geven in wet- en regelgeving.

In het Algemeen Overleg (AO) Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 30 september 2015 heeft minister Kamp aangegeven dat het Ondernemingsdossier doorontwikkeld zal worden naar één digitale landingsplaats die bedrijven helpt zaken te doen met de overheid: MijnOverheid voor Ondernemers. Bij deze doorontwikkeling zal gekeken worden naar de gewenste samenhang tussen de verschillende voorzieningen voor ondernemers, zoals het Ondernemersplein, het Ondernemingsdossier en de Berichtenbox Bedrijven.

Waardevolle ervaringen

Het Ondernemingsdossier was één van de eerste initiatieven om zaken doen met de overheid te digitaliseren en makkelijker te maken. Met het Ondernemingsdossier zijn zeer waardevolle ervaringen opgedaan die een bijdragen aan de verdere ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening. Ook zijn vanuit de ervaringen belangrijke initiatieven op het gebied van zakelijke dienstverlening voortgekomen.

In de praktijk bleek dat een deel van de functionaliteiten in dit innovatieve programma heel goed zou passen in structurele voorzieningen. Die functionaliteiten krijgen een plek in MijnOverheid voor Ondernemers dat momenteel als onderdeel van de Generieke Digitale Infrastructuur en de Generieke Transactievoorziening ontwikkeld wordt. Andere functionaliteiten, zoals ‘dossier op orde’, vergelijkbaar met een bedrijfsmanagementsysteem, zijn inmiddels door de markt opgepakt. Het succesvolle programma regelhulpen, ontstaan vanuit het Ondernemingsdossier, is bij RvO belegd. Bij het verder ontwikkelen van deze voorzieningen zullen wij uiteraard rekening blijven houden met de wensen van onze partners en de ondernemer.

Planning

MijnOverheid voor Ondernemers is nog in ontwikkeling. Op basis van wensen van ondernemers, medeoverheden en de technische mogelijkheden wordt onderzocht welke functionaliteiten er in MijnOverheid voor Ondernemers moeten komen. De minister van Economische Zaken heeft in de najaarsrapportage 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten en een beeld geschetst van de doorontwikkeling.

In 2018 wordt MijnOverheid voor Ondernemers gelanceerd. Ondernemers krijgen hiermee inzicht in de gegevens die in de basisregistraties van overheden bekend zijn over de onderneming, informatie op maat voor het zaken doen met overheden en worden naar de juiste plek geleid om transacties te doen waarbij gebruik gemaakt wordt van reeds bekende gegevens. Tevens kunnen ondernemers met MijnOverheid voor Ondernemers veilig digitaal berichten met overheden uitwisselen via de geïntegreerde Berichtenbox. O