Veel gestelde vragen door overheden

 1. Welke voordelen kent het Ondernemingsdossier voor overheden?

  Het Ondernemingsdossier heeft voor overheden een groot aantal voordelen:
  • Minder hulpvragen van ondernemers, minder voorlichting nodig.
  • Minder incomplete vergunningaanvragen.
  • Efficiënter toezicht door beter voorbereide inspecties op locatie.
  • Gerichter toezicht, meer tijd voor advies en preventie.
  • Betere naleving van regels door bedrijven.
  • Meer actuele informatie over een bedrijf, die op elk moment door alle geautoriseerde overheden geraadpleegd kan worden (minder uitwisseling).

 2. Hoe krijgt een toezichthouder toegang tot een Ondernemingsdossier?

  De onderneming autoriseert de toezichthoudende organisatie en die ziet erop toe dat alleen bevoegde inspecteurs in het dossier kunnen. De toezichthouder kan de juiste en actuele gegevens van het bedrijf in zijn Ondernemingsdossier raadplegen en is dus beter geïnformeerd over de situatie. Zo kunnen op afstand controles worden uitgevoerd en risico-inschattingen worden gemaakt. Zodat gericht toezicht op locatie bij de bedrijven met het hoogste risico mogelijk is en er meer ruimte is voor advies en preventie. Bovendien kan het Ondernemingsdossier een belangrijke bijdrage leveren voor overheidsorganisaties om de informatiepositie over bedrijven op orde te hebben.

 3. Is het Ondernemingsdossier een initiatief van de overheid?

  Het Ondernemingsdossier komt voort uit de praktijk. Het idee ontstond bij de brancheorganisatie NRK voor de Rubber- en Kunststofindustrie en in de Horecabranche. Daar verkenden ondernemers een overheden samen de mogelijkheden om het naleven van de regels makkelijker te maken. Inmiddels werken bedrijven uit 12 sectoren samen met hun overheden met het Ondernemingsdossier.

 4. Is het gebruik van het Ondernemingsdossier vrijwillig?

  Ja. Ondernemers en overheden bepalen gezamenlijk of zij het Ondernemingsdossier als een passende oplossing zien om de regeldruk te verminderen en of zij het Ondernemingsdossier willen invoeren. Het gebruik van het Ondernemingsdossier vereist wel heldere afspraken.

 5. Waarom wordt het Ondernemingsdossier doorontwikkeld naar MijnOverheid voor Ondernemers?

  Het ministerie van Economische Zaken heeft afgelopen jaren diverse voorzieningen ontwikkeld om de digitale dienstverlening voor ondernemers flink te verbeteren. De digitale wereld verandert snel en dat betekent dat deze voorzieningen vragen om doorontwikkelingen zodat ze niet alleen toekomstbestendig zijn, maar ook blijven aansluiten op de snel veranderende wensen en behoeften van ondernemers. In het Algemeen Overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op 30 september 2015 heeft minister Kamp daarom aangegeven dat het Ondernemingsdossier doorontwikkeld zal worden naar één digitale landingsplaats die bedrijven helpt zaken te doen met de overheid: MijnOverheid voor Ondernemers. Eén plek voor de ondernemer waar hij inzicht, overzicht en interactie heeft in het zaken doen met de overheid. Bij deze doorontwikkeling wordt gekeken naar de gewenste samenhang tussen de verschillende voorzieningen voor ondernemers, zoals het Ondernemersplein, het Ondernemingsdossier en de Berichtenbox Bedrijven.

 6. Blijft het Ondernemingsdossier bestaan?

  Tot de lancering van MijnOverheid voor Ondernemers blijven bestaande voorzieningen, zoals het Ondernemingsdossier en de Berichtenbox voor Bedrijven, gewoon functioneren. De bouwstenen, functionaliteiten en ervaringen met het Ondernemingsdossier zijn meegenomen in het onderzoek naar de gewenste functionaliteiten voor MijnOverheid voor Ondernemers. Met de komst van MijnOverheid voor Ondernemers verdwijnt het Ondernemingsdossier. Gebruikers van het Ondernemingsdossier worden tijdig, via de branches, geïnformeerd.

 7. Wanneer is MijnOverheid voor Ondernemers beschikbaar?

  MijnOverheid voor Ondernemers is nog in ontwikkeling en betreft een doorontwikkeling van de Berichtenbox voor Bedrijven en het Ondernemingsdossier. Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt welke functionaliteiten er in MijnOverheid voor Ondernemers zouden moeten komen. Dat wordt gedaan op basis van wensen van ondernemers, medeoverheden en de technische mogelijkheden. De minister van Economische Zaken heeft in de najaarsrapportage 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste uitkomsten en een beeld geschetst van de doorontwikkeling. De verwachting is dat de basisversie op z’n vroegst begin 2018 gereed zal zijn. Tot die tijd zijn de bestaande voorzieningen als de Berichtenbox voor Bedrijven en het Ondernemingsdossier beschikbaar voor ondernemers en overheden.